Diecézní časopis Zdislava

Přivítáme pomoc zájemců, kteří chtějí prezentovat svoji farnost a informovat o jejích aktivitách. Napište nám, posílejte fotografie, informujte nás o chystaných akcích na adrese zdislava@dltm.cz, zajímavosti otiskneme.

Adresa pro zasílání článků

  • v elektronické podobě: zdislava@dltm.cz
  • v listinné podobě: Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 412 88 Litoměřice  

Upozornění: Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Nevyžádané zaslané materiály nevracíme.

Uzávěrka je vždy k 8. dni v měsíci.

Redakce

Objednávky a distribuce: 


Objednávky písemně na adrese:  Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 412 88 Litoměřice, 
e-mailem na zdislava@dltm.cz 
 
V roce 2020 vyjde pět čísel. Cena jednoho čísla je 30 Kč (dvojčíslo 50 Kč). Předplatné na celý rok je 150 Kč. 
Distribuci časopisu zajišťuje Biskupství litoměřické

Číslo účtu pro platbu:  123-1002148329 / 0800
  
Variabilní symbol:  604015
Specifický symbol = číslo odběratelenový odběratel své číslo zjistí po objednávce na: zdislava@dltm.cz

Ročník 2020

98468            114954
     Zdislava 2020/1
Zdislava 2020/2-3


Ročník 2019

82719          90500
     Zdislava 2019/4                  Zdislava 2019/5 

53375      59502     72099

     Zdislava 2019/1                Zdislava 2019/2          Zdislava 2019/3             


Archiv starších ročníků: